Välkomstteam


Före gudstjänsten


1. Var på plats kl 15.00

2. Namnlappar finns i Välkomstpärmen. Skriv VÄRD och ditt NAMN på lappen.

3. Informationsbordet:  Lägg fram våra foldrar och informationsblad. Lägg fram ev böcker och CD till försäljning.

4. Anslagstavlorna:  Kolla så att aktuella affischer och blad är uppsatta.  Ta ner affischer och blad som är oaktuella.

5. Huvudentrén:  Värdpersoner bör finns vid huvudentren när folket anländer. Dörrarna låses upp ca: kl 15.30. (upplåsningsnyckeln ligger ovanpå brandskåpet)

Under gudstjänsten

1. Kapprummet: Under gudstjänsten får nyckelperson och värdar turas om att finnas i kapprummet hela tiden. (Förslag - placera en stol vid ingången till gudstjänstrummet och då kan man vara med i gudstjänsten samtidigt)

2. Dela ut foldrarna: Var beredd att välkomna nya när mötesledaren annonserar det. Dela ut Stockholm Vineyard foldern med gratis- fikabiljett.

3. Var tillgänglig: Under gudstjänstens gång, var beredd att hjälpa med att visa var toaletter finns, barnvaktsrum, söndagsskolan. Skulle någon uppföra sig störande var inte rädd för att ta hjälp och lugna ner barnen eller personen ifråga.

4. Trivseln: Var observant på trivseln i lokalen och se till att ventilationsfläkten är på så att luften cirkulerar under gudsjtänsten och fikat.  Se till att allt är fräscht och i ordning i allmänhet.

5. Hälsa på nya: Lägg gärna på minnet vilka som besöker oss för första gången när de räcker upp handen. Under fikat - ta tillfället att hälsa på dem som är nya.  Dela gärna information om våra husgrupper om de är intresserade och visa vem Britta och Bernt är om de vill få mera information.

Efter gudstjänsten

1. Informationsbordet:  När gudstjänsten är slut hjälp till med att plocka iordning informationsbordet. Var observant på att alla informationslappar, namn klisterlappar, osv läggs tillbaks i pärmen. Om vi säljer böcker o/e CD skivor var beredd att hjälpa till med försäljning samt att redovisa pengarna. Speciell blankett finns för detta.

2. Låsa huvudentrén:  Nyckelpersonen ska låsa huvudentréen när de flesta har gått.  (Man kan fortf. komma ut men inte komma in)

3. Nyckelpersonen låser:  (Se separata instruktioner för Nyckelpersoner) Det är nyckelpersonens ansvar att gå runt i hela byggnaden och vara säker på att alla dörrar är låsta. VIKTIGT! Om det skulle finnas kvar till ex ungdomar som vill stanna kvar en stund, var noga med att ge huvudansvaret till en person du känner väl och har förtroende för. Den personen måste släcka i alla lokaler samt att noggrant kolla att alla dörrar är låsta och allt är iordning efter fikat.

Några tankar till slut...

Du som tjänar i Välkomstteamet är så viktig och ditt sätt att bemöta människor betyder oerhört mycket. Det kan vara avgörande om man vill komma tillbaks och besöka vår församling. Du välkomnar inte bara in till vår församling utan in till gemenskap i Guds Rike.

Tack för att ni vill vara med och visa Guds kärlek på detta sätt!

Kolla Gudstjänstschemat i huvudmenyn till vänster för att se vilka som tjänar i de olika team varje söndag.