Gudstjänstrutiner


Vad är det som ska göras varje söndag?


 • Fika

 • Ytterdörren låsas upp

 • Ljud riggas

 • Scenen snyggas till

  • Predikstolen ställas undan bakom skärmväggarna

  • Scenplatåerna ställas ihop, den längst fram lyfts upp på de bakre

  • Bordet med blommor och ljusstakar som står fram predikstolen ställs upp på scenen.

 • Korsplatsen

  • rulla fram korset, lägga ut mattorna, ta bort frälsisflaggorna

 • Informationsbord (vagnen)

 • Ny-i-vineyardflaggan

 • Gatuprataren

 • Offerkistan (används sällan numera)

 • Barnens lovsångsflaggor (ställs någonstans runt korset)

 • Låsning/upplåsning av barnrummet samt plocka ut leksaker

 • Städning

  • Kök, fikaborden och toaletter

  • Övriga ytor om behov finns


Vem gör vad?


1. Lovsångsteam + tekniker ansvarar för scenen. Allt mellan högtalarna.

 • Scenmattor rullas ut (finns inte än men förhoppningsvis snart)

 • Ljudrigg

 • Predikstol ställs undan

 • Scenplatåerna ställas ihop och altarbordet ställs upp på scenen


2. Samordnare/mötesledare

 • Låser upp ytterdörren

 • Ställer fram korset, mattorna och och tar bort frälsisflaggorna

 • Offerkistan ställs fram på golvhögtalaren på höger sida (om den ska användas)

 • Barnens lovsångsflaggor och shakers ställs fram vid korset


3. Välkomstteam (ansvariga för att plocka fram samt städa undan)

 • Informationsbordet

 • Gatuprataren

 • Ny-i-vineyardflaggan
< Skriv ut denne sida


Kolla Gudstjänstschemat i huvudmenyn till vänster för att se vilka som tjänar i de olika team varje söndag.