Lokalbokningschema


Hur funkar lokalbokningar?
Vi delar lokaler med Frälsningsarmén Vasakåren på följande sätt:  Regelbundna träffar för både församlingar står som fasta bokningar i kalendern och bokas terminsvist/årsvist.  Tillfälliga träffar får bokas i lediga lokala efter behov.  Lokaler får endast bokas av ledare i Vineyard för aktiviteter eller möten som är kopplade till församlingens arbete. Kom ihåg att boka i GOD TID och kom ihåg att AVBOKA om aktiviteten ställs in. 

Hur bokar man en lokal?
Kolla i schemat om lokalen är ledig.  (Tänk på att aktiviteter i intilliggande lokaler kan krocka) Ta sedan kontakt genom att skriva till info@vinstock.org  
Rummen visas på schemat nedan med färger:Här kan du se Vasakårens Lokalbokningschema i ett större separat fönster.