STARTSIDA

En intern webbplats för teamen i Stockholm Vineyard... mer info


Anslagstavlan  

Nytt Gudstjänstschema för 2016.
Länken till den finns här: Gudstjänster 2016."Huset" på Malvastigen är nu i full gång!  
Torsdagar är en arbetsdag för alla som vill vara med.  Bön kl 07:30 varje torsdag. Kom och vara med! 
  Tip for English users... (or other language users)
IF your browser language is set to English or any other language than Swedish then you should/may see a Google Translate link on the bottom right corner of each page.  (If your computer/browser language is set to Swedish, then you may not see this "Translate" link.) The translated text will not be perfect, but you will understand the content. Try it!